Oproepkrachten

Soorten oproepcontracten

Een oproepcontract is een normaal arbeidscontract, waarvoor de reguliere regels gelden voor bijvoorbeeld verlengen en ontslag gelden. Wat anders is aan een oproepcontract, is dat er in het contract geen arbeidsduur per week is afgesproken of dat het contract is aangegaan voor nul uur per week, vandaar dat een oproepcontract ook wel nulurencontract heet. Hoeveel een werknemer met een oproepcontract zal werken, blijkt pas uit het aantal en de duur van de oproepen.

 

Min-max

Een variant op het oproepcontract is het min-maxcontract. Ook bij een dergelijk contract roep je de werknemer op als er werk is, maar is er in het contract een minimale en vaak ook een maximale arbeidsduur afgesproken. De werknemer krijgt dan per salarisperiode in ieder geval het minimumaantal uren uitbetaald, ook al heeft hij deze niet allemaal gewerkt, omdat er bijvoorbeeld geen werk was of omdat hij ziek was.

Oproepkracht oproepen

Zodra je werkzaamheden hebt en je wilt een oproepkracht inschakelen, moet je met een aantal zaken rekening houden. Ten eerste: als je meerdere oproepkrachten in dienst hebt, mag je niet al het werk naar één oproepkracht toespelen. Je bent verplicht om de werkzaamheden gelijkmatig over hen te verdelen. Je mag daarbij wel rekening houden met de specifieke kwaliteiten van de oproepkrachten.

 

Op tijd

Verder moet je de werknemer op tijd oproepen, namelijk 4 dagen van tevoren. Op het moment dat je de werknemer oproept, is hij verplicht om te komen werken. Als je hem direct voor een aantal keer oproept, geldt dat steeds als een aparte oproep. Wel moet je de oproepkracht voor elke oproep minimaal drie uur betalen, ook al heeft hij minder uur gewerkt.

Blijkt achteraf dat een oproep niet nodig is? Dan moet je hem toch betalen voor de uren die hij zou werken. De eerste zes maanden kun je dit uitsluiten in het contract (zie Oproepkracht betalen).

Oproepkracht betalen

Een oproepcontract biedt je veel flexibiliteit. Als er even geen werk is, roep je hem ook niet op en hoef je hem dus ook niet uit te betalen. Toch zitten hier wel grenzen aan. Zeker als een oproepkracht al wat langer in dienst is, krijgt hij steeds meer rechten. De eerste zes maanden is het mogelijk om de loondoorbetaling uit te sluiten als er geen werk is. Dit moet in het contract worden vastgelegd. Als er geen werk is of als je de oproep hebt afgezegd, dan hoef je de oproepkracht niet te betalen. Alleen voor de uren die hij daadwerkelijk heeft werkt (met een minimum van drie uur per oproep).

 

Na zes maanden

Je mag deze loondoorbetaling maximaal zes maanden uitsluiten. Na die zes maanden kan een oproepkracht – als hij dan nog in dienst is – een beroep doen op het zogenoemde rechtsvermoeden arbeidsomvang. Je moet hem dan per maand het gemiddelde van de drie maanden daarvoor aan loon moeten betalen, ook als de werknemer niet (zo veel) heeft gewerkt en ook als hij ziek is. Als je vindt dat een kortere langere periode beter het gemiddelde aantal uren weergeeft, mag je daar ook van uitgaan.