Urencriterium

Als ondernemer kun je in de inkomstenbelasting gebruikmaken van fiscale voordelen als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en oudedagsreserve. Voorwaarde is wel dat je aan het urencriterium voldoet.

1225 uur per jaar

 

Het urencriterium houdt in dat je per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming(en) moet besteden. Alle werkzaamheden tellen mee, dus niet alleen de tijd die je aan je klanten besteedt, maar ook bijvoorbeeld je administratie bijwerken, je website onderhouden, brainstormen, reistijd (ook woon-werkverkeer) of inkopen doen voor je bedrijf. Je moet wel kunnen aantonen dat je aan het benodigde aantal uren komt.

Baan ernaast

 

Heb je naast je onderneming een baan in loondienst, dan moet je niet alleen 1225 besteden aan de onderneming, maar dan moet je bovendien meer dan 50% van je werkzame uren in je onderneming steken. Werk je bijvoorbeeld 30 uur per week in loondienst (op jaarbasis 1400 uur) en besteed je daarnaast 1300 per jaar aan je onderneming? Dan voldoe je toch niet aan het urencriterium. Deze regel geldt niet voor startende ondernemers. In de eerste vijf jaar van je ondernemerschap hoef je dan niet het merendeel van je tijd in je onderneming te stoppen, zolang je maar aan die 1225 uur voldoet.

Bijzondere omstandigheden

 

Die 1225 uur per jaar zijn een harde eis en kunnen niet naar rato worden toegepast als je bijvoorbeeld deeltijdondernemer bent, ziek wordt of halverwege het jaar als ondernemer start. Je moet dan toch minimaal 1225 uur halen per jaar.
Voor ondernemers die hun werkzaamheden onderbreken vanwege zwangerschap en bevalling, is er wel een verzachting. De uren die tijdens de onderbreking niet zijn gewerkt, tellen wel mee voor het urencriterium.
Voor arbeidsongeschikte startende ondernemers geldt de eerste 3 jaar van hun ondernemerschap een verlaagd urencriterium: namelijk 800 uur per jaar. Ze krijgen dan ook nog eens extra startersaftrek.