Gebruikelijk loon

Een DGA kan invloed uitoefenen op zijn eigen arbeidsvoorwaarden. In plaats van loon kan hij zich bijvoorbeeld dividend uit laten keren, wat scheelt in belastingdruk. Om dit tegen te gaan en voldoende belastinginkomsten te garanderen, heeft de Belastingdienst bepaald dat de DGA minimaal een gebruikelijk loon als salaris moet krijgen. En wat dan gebruikelijk is, is in de wet vastgelegd: een jaarsalaris van minimaal € 51.000 is gebruikelijk. Een DGA moet dus over minimaal dat bedrag loonbelasting/inkomstenbelasting betalen.

Hoger salaris

 

Het gebruikelijk loon van € 51.000 is een minimum. Het kan namelijk best zijn dat mensen in vergelijkbare dienstbetrekkingen meer verdienen. In dat geval is dat het uitgangspunt voor het salaris van de DGA en moet je jezelf dat bedrag als salaris toekennen en daarover belasting betalen. Als de Belastingdienst vindt dat het loon (nog) hoger zou moeten zijn, moet deze dat kunnen bewijzen. De Belastingdienst kan ook bepalen dat het loon moet worden vastgesteld op wat de best verdienende werknemer van de BV aan salaris krijgt, als dat niet de DGA is.

Lager salaris

 

Uitgangspunt is dat de DGA een loon krijgt dat gebruikelijk is voor zijn functie. Maar wat nu als dat minder is dan € 51.000? In dat geval mag je van een lager loon uitgaan. Wel moet je dan kunnen bewijzen dat mensen met vergelijkbare werkzaamheden, een lager loon krijgen.

Laag salaris

 

Zou een gebruikelijk loon voor de DGA € 5.000 of lager zijn op jaarbasis, dan hoeft de DGA zich helemaal geen salaris toe te kennen. De gebruikelijkloonregeling is dan niet van toepassing. Houd er rekening mee dat de bijtelling van de auto van de zaak, loon is en meetelt voor de gebruikelijkloonregeling.