Directeur-grootaandeelhouder

Wanneer ben je nu directeur-grootaandeelhouder? De naam zelf zegt het eigenlijk al: je bent directeur (bestuurder) en aandeelhouder van een BV tegelijk. Toch is niet elke directeur met aandelen een DGA. Hoeveel aandelen je daarvoor moet hebben, verschilt soms per belastingregel. Dé DGA bestaat dus niet.

Loonbelasting en inkomstenbelasting

 

Voor de inkomstenbelasting en loonbelasting ben je een DGA als je minimaal 5% van de aandelen hebt in een BV en tegelijkertijd werkzaamheden verricht voor die BV. Dat hoeft niet als directeur, maar meestal gaat het wel om hogere managementfuncties. Een DGA moet zichzelf een bepaald salaris laten uitkeren – het gebruikelijk loon. Dit heeft ermee te maken dat DGA’s zichzelf ook kunnen belonen via dividenden of geld kunnen lenen van de BV, wat fiscaal gezien vaak gunstiger is. Om dit tegen te gaan is er de gebruikelijkloonregeling, waarover loonbelasting moet worden betaald.

Werknemersverzekeringen

 

Een DGA moet dus een bepaald loon krijgen, waarover hij loonbelasting betaalt. Maar hoe zit het met premies werknemersverzekeringen? Een reguliere werknemer is immers verzekerd voor de WIA, Ziektewet en Werkloosheidswet en de werkgever betaalt daarvoor premies. Omdat een DGA een bijzonder soort werknemer is, ligt dat bij hem anders. Als hij tegen zijn wil in ontslagen kan worden, is hij verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar heeft hij zoveel aandelen, dat hij in de vergadering van aandeelhouders zijn eigen ontslag kan tegenhouden, dan is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hij heeft daardoor minimaal 50% van de aandelen nodig (soms meer).

Pensioen

 

Werknemers bouwen vaak pensioen op via de pensioenregeling van de werkgever. Dit pensioen valt onder de beschermende werking van de Pensioenwet. De Pensioenwet beschouwt iemand als DGA als hij 10% of meer van de stemgerechtigde aandelen bezit van de BV. Is dat het geval, dan kan de DGA niet deelnemen aan de pensioenregeling die geldt voor de reguliere werknemers. Voorheen kon de DGA nog pensioen in eigen beheer (in de BV) opbouwen, maar deze regeling is inmiddels afgeschaft.